Mabe infra advies is een onafhankelijk adviesbureau in het midden van het land.
Door vele jaren ervaring bij adviesbureaus en overheid, kennis en inzicht vertalen zich in producten als schetsplannen, ontwerpen, bestek volgens de RAW systematiek met bijbehorende tekeningen en toezicht in directievoering van de infrastructuur.
Mabe infra advies staat midden in het bouwproces en verstaat de taal van onze opdrachtgevers, bestuur en politiek, aannemers en Leveranciers. Van ambtelijke procedures en bestuurlijke besluitvormingsprocessen als mede voorlichting en burgerparticipatie is ruime deskundigheid aanwezig. Het maken van succesvol oplossing van gecompliceerde situaties waarbij meerdere belangen samenkomen is onze doelstelling.
Door een aanspreekpunt binnen ons bedrijf kunnen wij de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening naar onze opdrachtgevers waarborgen.
In overleg met de opdrachtgever streven wij naar een optimale projectopzet waarbij alle aspecten op elkaar zijn afgestemd.