Professioneel advies op maat

Het werkterrein van Mabe infra advies is onder te verdelen in de volgende producten:
– Ontwerp
– Bestek en tekeningen
– Kostenramingen
– Projectmanagement

Ontwerp

• In- en uitbreidingsplannen
• Reconstructies
• Verkeersmaatregelen
• Waterhuishouding
• Rioleringsplannen
Vanaf de initiatieffase van bovengenoemde plannen kunnen wij u adviseren vanaf schetsontwerp, haalbaarheid studies tot definitief ontwerp. Wij vertalen van stedenbouwkundig- of verkeerskundig plan met bijbehorend programma van eisen tot een technisch en financieel realiseerbare oplossing.
In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met de aspecten die nodig zijn om een vergunbare omgevingsvergunning te verkrijgen. Nauw overleg met de afdeling vergunningen van waterschappen, ministeries, provincies en overige overheden is hiervoor essentieel.
Bij het maken van de tekeningen en begrotingen maken wij gebruik van microstation en Kpd-bundel software.

Bestek en tekeningen

 • Bestekken volgens de RAW-systematiek
 • Bestektekeningen
 • V & G plan ontwerpfase
 • EMVI aanbesteding inclusief nota van inlichtingen
 • Gunningsadvies

Het bestek met bijbehorende tekeningen vormen het contract waarop het werk wordt aanbesteed en gerealiseerd. Door de ruime ervaring en gedegen vakkennis van de voorbereiding en de realisatie van vele infrastructurele projecten blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De bestekken worden geschreven volgens de RAW-systematiek. Het begeleiden en adviseren van de aanbesteding volgens de EMVI methode kunnen wij voor u verzorgen. Het succesvol aanbesteden volgens de EMVI methode is het formuleren van juiste gunningscriteriums die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever.

Kostenramingen

 • Kostenramingen ten behoeve van kredietaanvraag
 • Directiebegrotingen
 • Controle inschrijvingsstaat

Het beheersbaar houden van de kosten van projecten is in deze tijd een van de voorwaarden om een project succesvol te kunnen volbrengen. Een van de specialiteiten van Mabe infra advies is een realistische begroting te maken in alle fasen van het proces.

Projectmanagement

 • Burgerparticipatie
 • Presentatie
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Projectleiding
 • Directie en toezicht

Mabe infra advies staat midden in het bouwproces vanaf initiatieffase tot aan de realisatie. Belangrijk bij het begeleiden van deze processen is dat alle partijen over de juiste informatie beschikken en deze op een duidelijke manier is vastgelegd.

Door vele jaren ervaring bij het begeleiden van projecten voor diverse opdrachtgevers heeft Mabe infra advies de kennis in huis om een project naar een door de opdrachtgever gewenst eindresultaat te begeleiden.